تور کوش آداسی نوروز 96 | پرواز زاگرس و ترکیش | مهتا سیر


تور کوش آداسی نوروز 96 | پرواز زاگرس و ترکیش | مهتا سیر
تور کوش آداسی نوروز 96
تور کوش آداسی با پرواز زاگرس تاریخ 28  و 29 اسفند و 4 و 5 فروردین هتل 3* سانتور 1.745.000 هتل 4* پرستیژ  1.845.000 هتل 4* پانوراما هیل  1.990.000 هتل 4* آرورا  2.100.000 هتل 5* ل بلو 2.345.000 هتل 5* فانتاسیا  2.445.000 هتل 5* کرومار 2.595.000 هتل 5* سی لایت 2.595.000 هتل 5* پالوما پاشا  2.645.000 هتل 5* آکوا فانتاسی  2.645.000 هتل 5* امارا سیلایت  2.845.000 تور کوش آداسی  با پرواز آنادولجت ( ترکیش ) 29/30 اسفند و  6/7 فروردین هتل 4* پانوراما هیل  1.970.000 هتل 5* ریچموند افسوس  2.240.000 هتل 5* سی لایت  2.690.000 هتل 5* آکوا فانتاسی  2.420.000 هتل 5* پالوما پاشا  2.510.000 هتل 5* آمارا سی لایت  2.790.000 مهتا سیر 88473040  
پرواز زاگرس و ترکیش
تلفن : 88473040
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور کوش آداسی نوروز 96 به این وب سایت مراحعه نمایید : http://http://mahtaseir.com/nowruz/fa