تور کیش نوروزی کیش نرخ ویژه 3 شب و 4 روز | پرواز کیش ایر | آژانس قصر شایان

تور کیش نوروزی کیش نرخ ویژه 3 شب و 4 روز | پرواز کیش ایر | آژانس قصر شایان
آژانس قصر شایان
تور کیش نوروزی کیش نرخ ویژه 3 شب و 4 روز
  تاریخ ورود  سیمرغ تماشا آنا گلدیس  ققنوس گاردنیا  سانرایز آبادگران  گامبرون شایلی پارمیس ایران تعطیلات خدمات استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه و ناهار استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه.ناهار استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه.ناهار استقبال فرودگاهی .صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه ترانسفر رفت و برگشت ..صبحانه بوفه.ناهار بوفه.استخر و سونا جکوزی. استقبال فرودگاهی.صبحانه بوفه.ناهار بوفه .استخر و سونا جکوزی استقبال فرودگاهی وصبحانه ورود 29-30 اسفند دو تخته :1080 سه تخته:1030 دو تخته :1450 سه تخته:1400 دو تخته :1500 سه تخته:1450 دو تخته :1055 سه تخته:980 دو تخته :1225 سه تخته:1150 دو تخته :1270 سه تخته:1150 دو تخته :1450 سه تخته:1310 دو تخته :1370 سه تخته:1290 دو تخته :1305 سه تخته:1250 دو تخته :1500 سه تخته:1300 دو تخته :2425 سه تخته:2145 دو تخته :2340 سه تخته:2140 دو تخته :1190 سه تخته:1100 ورود 9-10-11فروردین دو تخته:1200 سه تخته:1120 دو تخته:1150 سه تخته:1100 دو تخته:1150 سه تخته:1100 دو تخته:1060 سه تخته:990 دو تخته:1225 سه تخته:1160 دو تخته:1250 سه تخته:1160 دو تخته:1360 سه تخته:1250 دو تخته:1370 سه تخته:1280 دو تخته:1280 سه تخته:1230 دو تخته:1480 سه تخته:1280 دو تخته:1880 سه تخته:1780 دو تخته:2310 سه تخته:2110 دو تخته:1110 سه تخته:1050 ورود 3-4-5-6 فروردین دو تخته:1200 سه تخته:1120 دو تخته:1450 سه تخته:1400 دو تخته :1500 سه تخته:1450 دو تخته:970 سه تخته:900 دو تخته:1125 سه تخته:1060 دو تخته:1170 سه تخته:1080 دو تخته:1240 سه تخته:1130 دو تخته:1270 سه تخته:1170 دو تخته:1300 سه تخته:1250 دو تخته:1390 سه تخته:1190 دو تخته:1995 سه تخته:1895 دو تخته:2230 سه تخته:2030 دو تخته:1110 سه تخته:1070 ورود 7-8فروردین دو تخته:1200 سه تخته:1120 دو تخته:1150 سه تخته:1100 دو تخته:1150 سه تخته:1100 دو تخته:990 سه تخته:920 دو تخته:1165 سه تخته:1095 دو تخته:1210 سه تخته:1120 دو تخته:1240 سه تخته:1130 دو تخته:1310 سه تخته:1210 دو تخته:1290 سه تخته:1240 دو تخته:1430 سه تخته:1230 دو تخته:1900 سه تخته:1800 دو تخته:2270 سه تخته:2070 دو تخته:1115 سه تخته:1050 ورود 27 -28اسفند دو تخته:880 سه تخته :820 دو تخته:750 سه تخته :710 دو تخته:750 سه تخته :710 دو تخته:985 سه تخته :900 دو تخته:1155 سه تخته :1090 دو تخته:1215 سه تخته :1100 دو تخته:1050 سه تخته :1185 دو تخته:1300 سه تخته :1200 دو تخته:1265 سه تخته :1210 دو تخته:1455 سه تخته :1350 دو تخته:1890 سه تخته :1790 دو تخته:2270 سه تخته :1920 دو تخته:1150 سه تخته :1070 ورود 1-2فروردین دو تخته:1300 سه تخته:1220 دو تخته:1450 سه تخته:1400 دو تخته :1500 سه تخته:1450 دو تخته:1115 سه تخته:1040 دو تخته:1285 سه تخته:1220 دو تخته:1305 سه تخته:1230 دو تخته:1505 سه تخته:1380 دو تخته:1430 سه تخته:1340 دو تخته:1365 سه تخته:1320 دو تخته:1540 سه تخته:1340 دو تخته:2200 سه تخته:2080 دو تخته:2380 سه تخته:2180 دو تخته:1295 سه تخته:1240 ورود 13 فروردین دو تخته:600 سه تخته:590 دو تخته:670 سه تخته:650 دو تخته:690 سه تخته:640 دو تخته:780 سه تخته:720 دو تخته:920 سه تخته:890 دو تخته:930 سه تخته:840 دو تخته:695 سه تخته:610 دو تخته:1050 سه تخته:960 دو تخته:1120 سه تخته:1070 دو تخته:1220 سه تخته:1020 دو تخته:1660 سه تخته:1560 دو تخته:1990 سه تخته:1790 دو تخته:490 سه تخته:490 ورود 12فروردین دو تخته:850 سه تخته:750 دو تخته:850 سه تخته:750 دو تخته:900 سه تخته:850 دو تخته:890 سه تخته:820 دو تخته:1055 سه تخته:970 دو تخته:1060 سه تخته:970 دو تخته:1110 سه تخته:1000 دو تخته:1180 سه تخته:1090 دو تخته:1160 سه تخته:1110 دو تخته:1350 سه تخته:1160 دو تخته:1730 سه تخته:1630 دو تخته:2120 سه تخته:1920 دو تخته:775 سه تخته:680
پرواز کیش ایر
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور کیش نوروزی کیش نرخ ویژه 3 شب و 4 روز به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://ghasreshayan.com/?p=16252
تلفن : 02188464462